X
Bientôt fans, merci !
Pourquoi pas vous ?
Facebook J'aime Paris 1

PHARE » Türkçe Sunuş

Türkçe Sunuş

PHARE (İktisat düşüncesinin felsefesi, tarihi ve analizi)

2001 kurulan PHARE, iktisadi düşünce tarihi alanında uzmanlaşmış tek Fransız araştırma enstitüsüdür. Enstitümüz, tarih, felsefe ve edebiyat açısından iktisadi meseleleri ele almaktadır. Ekibimiz, ağırlıklı olarak tarihsel araştırma metodunu kullanır ve metinleri bu metot ile inceler.

2014 yılından itibaren PHARE araştırmalarını özellikle Anglosakson felsefesi ve edebiyatını da kapsayacak şekilde genişletmiştir. PHARE, iktisadi düşünce tarihi için önemli olan felsefi metinler ve tartışmalar, ekonomi politik geleneğinde bulunan iktisat ve ahlak ilişkisi, ve de genel olarak felsefede, etikte ve edebiyatta kullanılan iktisadi kavramlar üzerine çalışır.

Bu bakımdan dünyanın sayılı enstitülerinden biri olan PHARE, genç ve deneyimli araştırmacılardan oluşan kadrosuyla, iktisat, tarih, felsefe ve edebiyatı buluşturmakta; bu amaçla kolektif araştırmalar yürütmekte; iktisat düşünce tarihini, bilimler tarihi, iktisat tarihi ve düşünce tarihiyle birlikte ele almaktadır. 

PHARE’da yapılan çalışmaların tarihi kapsamı öncelikle 18., 19., ve 20. yüzyıldır; bununla birlikte, 18. yüzyıldan öncesine odaklanan çalışmalara açık olup, tarihsel problemleri günümüz iktisatçılarının ileri sürdüğü teorik çerçeve içinde ele almayı hedefler.

PHARE, iktisadi bilimlerin politik, kültürel, tarihsel ve kavramsal temellerine dair sorunlarla ilgilenerek, iktisadı uzak düştüğü disiplinlerle yeniden birlikte düşünmeyi amaçlar. Dolayısıyla, enstitümüzün nihai amacı iktisadi düşünce tarihini diğer sosyal bilimlerle diyaloğa sokarak, iktisadın çalışma alanını zenginleştirmektir.

PHARE’ın hali hazırda yoğunlaştığı beş araştırma sahası şunlardır:

- Karar teorisi, refah ekonomisi, güven ve taahhüt ilişkileri

- İktisat, edebiyat ve kurmaca ilişkisi

- Para piyasası tarihi ve teorileri

- Adalet teorisi tarihi

- Ekonomi politikten makroekonomiye: kurumlar ve krizler

 

Üyeler

PHARE, Felsefe Profesörü ve Institut universitaire de France üyesi Laurent Jaffro’dur (laurent.jaffro@univ-paris1.fr). Ekonomi Profesörü Goulven Rubin (goulven.rubin@univ-paris1.fr) tarafından yönetilmektedir. Yardımcısı ise,

 PHARE’ın üyeleri arasında ekonomistlerin yanı sıra felsefe, edebiyat, İngiliz kültürü ve edebiyatı alanlarında uzman araştırmacılar bulunmaktadır.

- Enstitümüzün Ekonomi, Felsefe ve Edebiyat alanlarındaki öğretim görevlileri:

https://phare.univ-paris1.fr/laboratoire/membres-statutaires/

- Uluslararası ve fransız araştırma kurumlarından enstitümüze bağlı diğer üyeler :

https://phare.univ-paris1.fr/laboratoire/membres-associes-a-l/

- Enstitümüzün Felsefe ve Ekonomi alanlarında doktora ve doktora sonrası araştırmaları yapan üyeleri:

https://phare.univ-paris1.fr/laboratoire/doctorants/

Yayınlarımız

PHARE üyeleri, alanında en tanınmış Fransız ve uluslararası akademik dergilerde düzenli yayın yapmaktadırlar:

https://phare.univ-paris1.fr/publications/articles-monographies/

İktisadi düşünce tarihinde yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma programları

Enstitümüzün İktisadi düşünce tarihi alanında yüksek lisans programı vardır. Halihazırda doktora yapan öğrencilerimizin çoğu bu programın mezunlarıdır.

Yüksek lisans programımız, yabancı öğrencilere açık olup, uluslararası bir seviyede eğitim vermektedir. İktisadi düşünce tarihinin yanı sıra bu düşünce tarihinin yöntemleri ile sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkileri üzerine düşünerek bir Sorbonne geleneğini devam ettirmektedir.

https://phare.univ-paris1.fr/formations/m2-histoire-de-la-pensee-economique/

https://phare.univ-paris1.fr/formations/alias/

PHARE’ın felsefe araştırmacıları ahlak felsefesi, eylem felsefesi, Anglosakson modern felsefe tarihi ile “felsefe ve ekonomi” ve “etik ve ekonomi” temalarında yayınlar yapmaktadırlar.

Bu araştırmacılardan bazıları, PHARE’da yapılan araştırmalarla etkileşim içinde olan bir eğitim sunan Felsefe ve Toplum Yüksek Lisansını (UFR 10) yürütmektedirler.

PHARE’ın kapıları felsefe ve ekonomi alanında çalışan, kısa ya da uzun dönemli araştırma yapmak isteyen Fransız ya da uluslararası doktora ve doktora sonrası araştırması yapanlara açıktır. Kısa dönemli araştırma çalışmalarının süresi bir yıla kadar uzayabilir.